Traductor on line

Datos personales

Mi foto
Mataró, Barcelona, Spain
LA LUCHA CONTINUA: El Peligro Invisible de las Antenas,Es un Peligro de Verdad.Si callamos Enfermamos.Pero no nos vamos a callar: Vamos Todos a Gritar: !Antenas Fuera de la Ciudad!.

Olle Johansson, Ph.D. 23/11/2013 , Barcelona (Sp) Health Effects of EMF:A Neurocientist's Views.

Síguenos en Twitter -Oikos Ambiental @yutibrunolira

Aviso legal

Aviso Legal click Aquí

Legal Notice click

The Environmental NGOs called Associació Oikos Ambiental (Mataró (Barcelona) in Spain) offers this website to facilitate public access to information on environmental issues, of the NGOsand other related entities. The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental, is not responsible for the accuracy and updating information from any other Natural person or Legal personality that appears on the website or referred. The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental, is not either responsible for the use, by others ,of the information contained in any medium or place. The user access this site by his/her own sole responsibility and so it is stated in order to avoid another sanctioning Decree number 4255/2010 with the reference 155/2010 of May 19, 2010 that The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental (Mataró (Barcelona) in Spain) obviously was not responsible

(*) Esta obra está sujeta a una licencia de Reconcimiento No comercial - compartir igual 3.0 España de Creative Commons /Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons/ Puedes revisar el código legal aquí /Pots revisar el codi legal aquí.

Creative Commons Creative Commons License Deed

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

International EMF Alliance

Petición Internacinal Bioinitiative -Next-Up

Request to sign SELETUN APPEL to all the scientists of the world. Link below. Thank you.

Petición para suscribir EL LLAMAMIENTO DE SELETUN a todos los científicos del mundo en el link más abajo. ******************************************************* SELETUN APPEL to deliver in front of the Mobile World Congress February 14, 2011 in Barcelona , at 19.00 p.m. A group of volunteers READ MORE HERE ****************************************************** LAMAMIENTO DE SELETUM. Entrega el 14 de febrero a las 19 horas en el World Mobile Congress of Barcelona, a las 19.00 horas. Este día es el día de San Valanetín, el día de los enamorados, nosostros estamos enamorados de la telefonía con hilos y pedimos el divorcio de la telefonía sin hilos, de la radiación por microondas! *************************************************** Click here to sign SELETUN APPEL

Jornadas de Bioarquitectura:11 vídeos a falta de las Ponencias del próximo 27 Septiembre de 2013.

Jornades de Bioarquitectura - Ponència de Patricia-Montserrat Ferrer
y 11 vídeos más que corresponden a las Jornadas del 24 de Mayo y 18 de Junio de 2013. Falta la Jornada del 27 de Septiembre de 2013.

viernes, 30 de octubre de 2009

Consecuencias de la Antena, la sentencia, y seguimos... Publicado en el blog de cabezonespuntocom

Mostrando entradas con la etiqueta Antenas de telefonia. Mostrar todas las entradas

Me llega un comunicado de prensa, y veo que no tiene mucha difusión para algunos ni se dice nada, ya que se ve que no es interesante, y no es noticiable. O sí lo es, eso sí, el no difundirlo. Y lo que se expone, es muy grave y con muchas consecuencias.
Aquí os lo dejo, que cada uno extraiga las suyas. A ver como acaba todo esto que como lo han llevado de mal los del Ajuntament, ya lo sabemos, todos.

Y no solo es una antena, son varias en la misma situación, circunstancias, circunstantes, actuaciones, etc.

Nota de premsa.

Ha quedat acreditat per sentència del TSJ de Catalunya que el sistema UMTS no tenia llicència. Per tant ha estat muntada i funcionant durant dos anys sense autoritzacions municipals i sense que la Corporació hagi pres les mesures necessàries. Així ho esmenta la referida sentència. Per tant, aquestes omissions, generen que estiguem en disposició, com a veïns afectats, d'iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial contra l'ajuntament per demanar danys i perjudicis soferts per la instal.lació il.legal de l'antena, inclosos danys morals.

Per altra banda, s'entrarà escrit a l'Ajuntament fent constar que, ja que ara han iniciat dos expedients sancionadors i que la Llei no permet que la sanció que s'imposi a l'infractor sigui inferior al benefici que ha obtingut, exigirem que dins l'expedient sancionador l'instructor del procediment demani a Telefónica Móviles la facturació que ha realitzat en aquests dos anys en què la llicència ha estat funcionant amb UMTS sense llicència i que, per tant, afegeixi aquest import a l'import de la sanció.

Estudiarem jurídicament si interposem recurs contenciós administratiu contra la llicència atorgada mitjançant decret de 02.10.2009 (el que es fa constar a la premsa que es a va signar el dia 13.10.2009) en base a diverses infraccions urbanístiques que considerem que existeixen: infracció d'alçàries i usos urbanístics permesos per la normativa urbanística local. O si per contra, iniciem accions penals tenint en compte aquestes dades:

- les dates de sol.licitud de llicència (23.04.2009, casualment just pocs dies després de que recaigués sentència en primera instància que nosaltres havíem perdut si bé dins del termini que nosaltres teníem per presentar recurs d'apel.lació davant del TSJ, ja que la sentrència no era ferma en aquesta data)

- la data de concessió de l'actual llicència (2 d'octubre, un dia després de que li notifiquin al procurador de l'ajuntament la sentència)

- la inactivitat administrativa per no haver actuat clausurant al seu moment l'antena, com feia constar la STSJ de Catalunya de 17.09.2009 en la seva decisió (fallo) quan va dir que literalment l'Ajuntament al seu moment ho hauria d'haver fet.

Per altra banda, considerarem nul tot el procés que es faci concedint llicència o suspenent els efectes i concedint una llicència posteriorment. D'aquí que s'iniciïn els accions que hem esmentat al punt anterior o, fins i tot, davant el mateix jutjat contenciós número 12.

L'Ajuntament encara no ens ha comunicat quan entrarà a la seu de l'empresa per desconnectar l'antena tot i que ho hem demanat per escrit a la Corporació. Ens n'hem enterat per la premsa d'ahir que serà el dia 2 de novembre. Comprovarem que no hagin transcorregut els 10 dies que feia constar la resolució judicial. Si han transcorregut s'exigirà el pagament de la 1a multa per part de l'Ajuntament ja que el termini, un cop obtinguda l'autorització d'entrada a domicili, és ineludible. També restarem a l'espera del que realment faci el dia 2 de novembre l'Ajuntament. La Corporació ha de ser conscient de què és el que ordena la sentència. Si no compleix estrictament amb el que diu demanarem que se li imposi també multa.

Aquesta setmana també presentarem la factura dels honoraris de lletrat i procurador en concepte de costes processals que ha d'abonar l'Ajuntament. Aquests diners serviran per finançar els nous processos que siguin necessaris.

Sr. David Izquierdo Sánchez - Especialista en Dret Administratiu
... ... ...
Napoleón Bonaparte (apodado en su tiempo por: “El petit Cabró”).
Publicado por Napoleón Bonaparte en 0:11 0 comentarios Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Ajuntament, Antenas de telefonia, Napoleón, Radiaciones

De l´antena de MataróUna imatge de l'antena de telefonia mòbil de Telefónica, al número 18 del Camí del Mig, a Mataró

MÁS INFORMACIÓN
Edición Impresa: Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

EXCUSAS DE MAL PAGADOR, MENTIRAS, INTOXICACIÓN E HIPOCRESÍA MUNICIPAL CONTESTACIÓN A LA CARTA DE LA SRA. ALICIA ROMERO, Regidora de Mataró, Hace un día Lucha Contaminación Electromagnética
.miércoles 7 de octubre de 2009 Alicia Romero
.martes 6 de octubre de 2009
Responsabilidades políticas
. PHOTO MONTAGE- NEXT-UP

martes, 27 de octubre de 2009

CONVOCATORIA hoy día 27 de octubre de 2009 a las 19:30 horas

CONVOCATORIA

CONTRA LAS ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL

A TODOS LOS VECINOS/AS DEL BARRIO DE CERDANYOLA

Ante la preocupación existente en el barrio debido a la contaminación producida por las radiaciones de las antenas de telefonía móvil, la Asociación de Vecinos de Cerdanyola convoca a todos los vecinos/as a una asamblea informativa que se celebrará el hoy día27 de octubre de 2009 a las 19:30 horas.En la sede social de la Asociación, situada en la calle Valencia, 92-94.Esperando vuestra asistencia recibid un saludo.CONVOCAN: La Junta de la Asociación de Vecinos de Cerdanyola y la Plataforma de Afectados i Entidades de Mataró

De l´antena de Mataró. La Vanguardia 13/10/09- Contestació a la Sra.AlíciaRomero, regidora de l'Ajuntament de Mataró. Fuente Fotos: AVUI y TOT MATARO

jueves, 8 de octubre de 2009

EXCUSAS DE MAL PAGADOR, MENTIRAS, INTOXICACIÓN E HIPOCRESÍA MUNICIPAL CONTESTACIÓN A LA CARTA DE LA SRA. ALICIA ROMERO, Regidora de Mataró,

CONTESTACIÓN A LA CARTA DE LA SRA. ALICIA ROMERO, Regidora de Mataró, aparecida hoy en La Vanguardia
Fuente foto Tot Mataró
contra Réplica a
antena de Mataró
Añadir comentario
ALÍCIA ROMERO 08/10/2009 Actualizada a las 05:49 Participación
Fdo. Asesor Jurídico de AVECORN (Asociación Contra Radiaciones Nocivas de L'Escala (Girona)

CONTESTACIÓN A LA CARTA DE LA SRA. ALICIA ROMERO, Regidora de Mataró, aparecida hoy en La VanguardiaEXCUSAS DE MAL PAGADOR, MENTIRAS, INTOXICACIÓN E HIPOCRESÍA MUNICIPAL

Pretender que tan sólo una parte de la instalación que tiene Telefónica y que también...ha puesto a disposición de otros es lo único ilegal es desconocer la legislación y supone ningunear a los afectados.

La instalación entera, por infracción de usos (el edificio de Telefónica para funciones de Central tampoco tenía permiso en fecha 11 de junio de 2008 (Editorial 11/6/2008 al programa ‘La Veu dels Barris’)) y la instalación en el tejado pro infracción de usos, alturas y distancias a zonas de afluencia de población en edad escolar previstas en el Decret 148/2001, ya que hablamos de unas instalaciones que distan 30 metros o menos de dos a centros escolares (CEIP Camí del Mig i Guarderia - Escola Bressol Tabalet). Repetimos, para la sorda hipocresía municipal, instalaciones ilegales. Eso sí, otra cosa es que no pueda perseguirse una ilegalidad manifiesta y una infracción de la normativa urbanística por haber prescrito, supuestamente, en cuanto a la parte de obra la infracción consistente en obra, pero nunca en lo que respecta a la actividad, que como tal es continuada en el tiempo y revisada y revisable en todo momento.

Dárselas de listo, pensando que una sentencia se cumple concediendo licencias, después de que un Juez o un Tribunal haga sonrojar al más pintado por la inactividad de un Ayuntamiento, por la ineptitud de sus Técnicos o por no saber sumar dos y dos, cuando de distancias de seguridad se trata.

También se ha dado el caso, al parecer, de licencias concedidas que amparan, según nos dice la Regidora de Mataró, unas u otras modalidades de radiación electromagnética. Es claro que está hablando de licencias concedidas sin respeto de la ley y contra la propia normativa urbanística de aplicación. Eso impide en ocasiones que un Juzgado no admita el ataque de las licencias, cuando ha transcurrido un cierto tiempo, por muy contrarias a la legalidad que sean, pero eso no quiere decir que la infracción no perseguida por el Ayuntamiento como se merecía (algo de eso dice la Sentencia de estos días) deje de ser contraria a la norma y un atropello.

Por último, una reflexión: si el Ayuntamiento ha de estar al servicio de los ciudadanos y si ese servicio evidencia un buen día que la actuación de una gran compañía, Telefónica, Vodafone, Endesa o la que sea, no parece ninguna muestra de lealtad al ciudadano ponerse del lado de esas empresas que, como es el caso y las fechas que corren nno tienen empacho en dejar con el culo al aire al Alcalde y a la Regidora, ya que ni siquiera abren sus puertas al cumplimiento parcial UMTS de lo que pronto debiera ser desmantelamiento total si alguien con dos dedos de frente suma los dos y dos que hacen treinta metros de distancia al CEIP Camí del Mig y menos a la guardería El Tabalet. No necesitamos más para saber que se incumple la distancia de protección de 50 metros desde las instalaciones a los referidos centros.

Hipocresía municipal, manipulación de la realidad y una más que inusual forma de redactar una Sentencia que recelosa de su posible incumplimiento establece una cláusula penal claramente ejemplificadora.

miércoles, 7 de octubre de 2009

Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

Telefónica impedeix que els tècnics de Mataró desmantellin part de l'antena

Una imatge d'ahir de l'antena de telefonia mòbil situada al Camí del Mig de Mataró./ Foto:LL.M

Telefónica impedeix que els tècnics de Mataró desmantellin part de l'antena

L'Ajuntament demanarà ara una ordre judicial per poder-hi accedir i evitar la sanció de 1.000 euros

07/10/09 02:00 - Societat - Mataró

Telefónica impedeix que els tècnics de Mataró desmantellin part de l'antena

L'Ajuntament demanarà ara una ordre judicial per poder-hi accedir i evitar la sanció de 1.000 euros

Una imatge d'ahir de l'antena de telefonia mòbil situada al Camí del Mig de Mataró./ Foto: LL.M.
Notícies de ...

Els tècnics municipals que ahir es van personar per desmantellar els equips d'UMTS de l'antena de telefonia mòbil del Camí del Mig que no tenen llicència es van trobar amb un cop de porta als nassos. Els amos de l'edifici, la companyia Telefónica, van impedir que es pogués executar la sentència i ara l'Ajuntament demanarà al jutjat contenciós administratiu una ordre judicial per poder-hi accedir. Malgrat això, el consistori no sap si amb això podrà evitar haver de pagar la sanció de 1.000 euros que la jutgessa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha imposat en el cas que no es retirin els aparells il·legals abans de deu dies.

Com era previsible, els tècnics municipals no van poder ahir accedir a les instal·lacions de Telefónica per executar la sentència judicial i desmantellar els equips del sistema UMTS de l'estació base de telefonia mòbil que hi ha a la teulada de l'edifici. De fet, aquesta circumstància ja es va comunicar a l'Ajuntament per telèfon abans-d'ahir. Arran d'aquest contratemps, l'únic que es va poder fer és aixecar acta d'aquest fet i, juntament amb un altre decret que es va elaborar, enviar-ho al jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona per demanar una ordre judicial.

La quarta tinenta d'alcalde i responsable de l'àrea de Llicències, Alícia Romero (PSC), ja va admetre que aquesta actitud no és nova per a l'Ajuntament, ja que les operadores, i sobretot Telefónica Móviles, posen molts impediments a l'hora de poder accedir a les seves antenes i comprovar si tot està en regla. «Molt ràpida a l'hora de respondre i fer els tràmits no ho és», va afegir-hi Romero. El que de moment es desconeix és si aquest entrebanc pot afectar el termini que la jutgessa havia posat –deu dies– perquè es retiressin els elements de l'estació base de telefonia que funcionaven sense llicència i, sobretot, si continua l'amenaça d'haver de pagar 1.000 euros de multa si no es compleix. Una sanció que hauria d'assumir el funcionari responsable o, en última instància, el mateix alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, de la seva butxaca.

L'Ajuntament ja havia ordenat a Telefónica Móviles, a través d'un decret, la retirada d'aquests elements i va sancionar-la amb 600 euros. Una multa que la magistrada del TSJC no considera que sigui prou contundent i vol que ara se la sancioni amb una quantitat més elevada.

Una sentència «contundent»

L'advocat de la veïna que va interposar la denúncia als jutjats, David Izquierdo, i expert en contenciosos contra antenes, no amaga que la sentència que ha emès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és «contundent» i poc habitual. Però si bé per Izquierdo els criteris de la magistrada són «clars i demolidors», per la regidora Alícia Romero la resolució és contradictòria. Sobretot si es comparen amb altres conflictes amb antenes de telefonia mòbil. En aquest sentit, recorda que en un altre afer es va multar Telefónica amb 3.000 euros per la mateixa qüestió i que aleshores la justícia va determinar que la sanció s'havia de reduir a 600 euros. Sigui com sigui, l'Ajuntament, a banda de retirar el sistema UMTS de l'antena, ha d'obrir un expedient sancionador contra la companyia per les dues infraccions detectades.

Darrera actualització ( Dimecres, 7 d'octubre del 2009 02:00 )
Publicat a

Telef�nica desmantelar� una antena de telefon�a de L'Ametlla de Mar

Telef�nica desmantelar� una antena de telefon�a de L'Ametlla de Mar
ADN.es
Telef�nica M�viles retirar� la antena de telefon�a m�vil situada junto a las escuelas de L'Ametlla de Mar en el plazo m�ximo de un mes, han informado hoy ...
Ver todos los art�culos sobre este tema

Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

Una sentencia obliga al Ayuntamiento a desconectar una antena de telefonía ilegal so pena de multas a Joan Barón El alcalde deberá pagar mil euros de su bolsillo por cada 20 días de demora El Ayuntamiento debió desmontar la instalación hace tres años, según el fallo

3 votos
Disminuir fuenteAumentar fuente
ImprimirE-mail
ALBA MARCHADOR Mataró 06/10/2009 Actualizada a las 03:31h Ciudadanos

El Ayuntamiento de Mataró deberá desconectar en diez días la antena de telefonía propiedad de Telefónica que utilizaba el sistema de comunicación UMTS. Esta instalación, utilizada por los móviles de tercera generación, carece de licencia. Con esta resolución, la sección tercera del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) pone fin a un contencioso iniciado hace tres años.

Un juzgado de Barcelona falló a favor del Ayuntamiento de Mataró, partidario del mantenimiento de la instalación, en primera instancia. Sin embargo, David Izquierdo, abogado de la parte que denunció al Consistorio, presentó un recurso y ahora los tribunales le han acabado dando la razón.

La sentencia del TSJC ya no admite apelaciones. Si en el plazo de diez días el Ayuntamiento de Mataró no nombra a un funcionario para que desconecte la antena, el alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón, deberá pagar mil euros de su patrimonio particular cada veinte días en tanto no se haga efectiva la desconexión. Si el Ayuntamiento designara a un funcionario pero éste se negara a desconectar la antena, sería el funcionario el que pagaría los mil euros cada veinte días.

Esta medida extraordinaria se ha tomado en respuesta a la facilidad que suelen tener los ayuntamientos para ir dilatando los procesos judiciales y, así, dar tiempo a los propietarios de las antenas ilegales para que puedan obtener las licencias necesarias.

La sentencia está avalada por los informes que los arquitectos municipales, a petición de David Izquierdo, realizaron. Estos revelan que la antena vulnera la regulación sobre la altura de los edificios, ignorando así la ley urbanística.

"Se declara que el Ayuntamiento de Mataró debió proceder en su día a la retirada de la instalación de telefonía móvil sita en la calle Camí del Mig número 18, por carecer de autorización de puesta en marcha respecto a la licencia de actividad de 11 de febrero del 2005 para funcionar con los sistemas DCS y GSM", indica el tribunal. Recuerda asimismo que el Ayuntamiento, que emitió un decreto de desinstalación en diciembre del 2006 porque la antena no tenía licencia municipal, "debió haber procedido no sólo al precinto, sino al desmontaje de la instalación".

La sentencia concede cinco días de plazo al Ayuntamiento para comunicar al juzgado quién se ocupará de desmantelar la antena. "En caso de no comunicarlo se entenderá a todos los efectos que es su alcalde". Y se pondrá en marcha el contador de las multas en aplicación de la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Dicha normativa atribuye al juez la adopción de las medidas necesarias para "lograr la efectividad de lo mandado", entre las que figuran "multas coercitivas de 150,25 a 1.502,53 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la sala". En su artículo 48.7, la ley prevé que la multa "sea reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido". El alcalde de Mataró, pues, se ha quedado sin escapatoria. O retira la antena UMTS o responde con su patrimonio particular.

martes, 6 de octubre de 2009

L’Ajuntament de Mataró té deu dies per desmuntar part de l’antena de telefonia mòbil que Telefónica té instal·lada en un bloc del Camí del Mig. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) hi obliga després de desestimar un recurs de la mateixa companyia. Segons ha aclarit la quarta tinent d’alcalde, Alícia Romero, el consistori ja va emetre un decret de tancament a finals del 2006.

Image


A més del tancament, la sentència obliga l’Ajuntament a sancionar Telefónica per aquesta irregularitat i, també, per haver trigat dos anys a adequar-se a la nova normativa sobre la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, vigent des del 2005. L’Ajuntament ja va imposar llavors una sanció de 600 euros, però el TSJC ho considera insuficient.


Romero acusa els jutges de manca de criteri en els casos relacionats amb les antenes de telefonia mòbil. "La sentència ens diu que hem d’imposar una sanció econòmica més important, però en altres casos similars ens han fet rebaixar la sanció de 3.000 a 300 euros", explica Romero, que assegura que cada vegada que es troben amb un cas d’antenes tenen "dubtes" sobre com han d’actuar.

Image

Ajuntament, renyat
A més d’obligar l’Ajuntament a desmuntar part de l’antena i sancionar Telefónica, la sentència també renya l’Ajuntament i li recorda que és la seva obligació perseguir aquest tipus d’infraccions. És per aquest motiu que l’amenaça amb una multa de 1.000 euros cada vint dies, si no es compleix amb el que diu la sentència.


La multa l'hauria d'assumir, a títol personal, el funcionari responsable i, si no es nomenés ningú, la responsabilitat recauria sobre el mateix alcalde. Romero ho considera exagerat i comenta que aquest afegit de la resolució és “del tot 'surrealista”.


Alícia Romero també ha carregat dur contra les operadores de telefonia mòbil i, en especial, contra Telefónica, que assegura que “molt ràpida en respondre i realitzar els tràmits no és”. La portaveu del govern municipal diu que veu certa “irresponsabilitat” per part de la companyia a l'hora d'actuar.

2 Comentaris
mataro sur mere !!! 06/10/2009 18:37
aquest govern fins hi tot questionen les decisions dels jutges. !!! El PSC creuen estar en posessió de la veritat absoluta, això cada vegada és més sectari, una mica d'humilitat si us plau.
Carles Garro 06/10/2009 22:02
Les decisions dels jutges en tot cas s'acaten.
Però un pot no estar-hi d'acord i te dret a dir-ho crec jo.
Per altre banda acusar al PSC de sectari esta una mica suat ja.Si per sectari entens marcar paquet i demostrar que jo soc millor que un altre,crec que d'altres partits ho son tan o més que el PSC.

L’Ajuntament ha de desmantellar l’antena de Telefónica del Camí del Mig El consistori també serà sancionat si tarda més de 10 dies ,

L’Ajuntament ha de desmantellar l’antena de Telefónica del Camí del Mig

El consistori també serà sancionat si tarda més de 10 dies

Redacció - ACNdimarts, 06 octubre 2009L’Ajuntament de Mataró té deu dies per desmuntar part de l’antena de telefonia mòbil que Telefónica té instal·lada en un bloc del Camí del Mig. Una sentència del Tribunal Superior de Justícia (TSJC) hi obliga després de desestimar un recurs de la mateixa companyia. Segons ha aclarit la quarta tinent d’alcalde, Alícia Romero, el consistori ja va emetre un decret de tancament a finals del 2006.

Image


A més del tancament, la sentència obliga l’Ajuntament a sancionar Telefónica per aquesta irregularitat i, també, per haver trigat dos anys a adequar-se a la nova normativa sobre la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil, vigent des del 2005. L’Ajuntament ja va imposar llavors una sanció de 600 euros, però el TSJC ho considera insuficient.


Romero acusa els jutges de manca de criteri en els casos relacionats amb les antenes de telefonia mòbil. "La sentència ens diu que hem d’imposar una sanció econòmica més important, però en altres casos similars ens han fet rebaixar la sanció de 3.000 a 300 euros", explica Romero, que assegura que cada vegada que es troben amb un cas d’antenes tenen "dubtes" sobre com han d’actuar.

Image

Ajuntament, renyat
A més d’obligar l’Ajuntament a desmuntar part de l’antena i sancionar Telefónica, la sentència també renya l’Ajuntament i li recorda que és la seva obligació perseguir aquest tipus d’infraccions. És per aquest motiu que l’amenaça amb una multa de 1.000 euros cada vint dies, si no es compleix amb el que diu la sentència.


La multa l'hauria d'assumir, a títol personal, el funcionari responsable i, si no es nomenés ningú, la responsabilitat recauria sobre el mateix alcalde. Romero ho considera exagerat i comenta que aquest afegit de la resolució és “del tot 'surrealista”.


Alícia Romero també ha carregat dur contra les operadores de telefonia mòbil i, en especial, contra Telefónica, que assegura que “molt ràpida en respondre i realitzar els tràmits no és”. La portaveu del govern municipal diu que veu certa “irresponsabilitat” per part de la companyia a l'hora d'actuar.

2 Comentaris
mataro sur mere !!! 06/10/2009 18:37
aquest govern fins hi tot questionen les decisions dels jutges. !!! El PSC creuen estar en posessió de la veritat absoluta, això cada vegada és més sectari, una mica d'humilitat si us plau.
Carles Garro 06/10/2009 22:02
Les decisions dels jutges en tot cas s'acaten.
Però un pot no estar-hi d'acord i te dret a dir-ho crec jo.
Per altre banda acusar al PSC de sectari esta una mica suat ja.Si per sectari entens marcar paquet i demostrar que jo soc millor que un altre,crec que d'altres partits ho son tan o més que el PSC.


Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró • Ciudadanos 06/10/2009 03:31h


  ALBA MARCHADOR - ...El Ayuntamiento de Mataró deberá desconectar en diez días la antena de telefonía propiedad de Telefónica que utilizaba el sistema de comunicación UMTS. Esta instalación, utilizada por los móviles de tercera generación, carece de licencia...
 • Edición Impresa Vivir 06/10/2009 00:00h


  ALBA MARCHADOR - ...El Ayuntamiento de Mataró deberá desconectar en diez días la antena de telefonía propiedad de Telefónica que utilizaba el sistema de comunicación UMTS. Esta instalación, utilizada por los móviles de tercera generación, carece de licencia...

  L'antena del Camí del Mig, fora,L’Ajuntament de Mataró té deu dies per desmuntar part de l’antena de telefonia mòbil que Telefónica té... [més]

  L'antena del Camí del Mig, fora

  L’Ajuntament de Mataró té deu dies per desmuntar part de l’antena de telefonia mòbil que Telefónica té... [més]

  Comenta aquesta notícia! 06/10/2009

  Ciutat
  El TSJC multarà l’Ajuntament de Mataró si no retira una antena de telefonia
  El govern està obligat també a multar amb més severitat a Telefónica Móviles

  Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga l'Ajuntament de Mataró a retirar una antena de telefonia mòbil, instal·lada il·legalment a un bloc de pisos del Camí del Mig, i a sancionar Telefònica per haver muntat l... Més
  189 lectures0 comentaris05/10/2009 19:02

  Baron haurà de pagar una multa de la seva butxaca si no fa retirar una antena ,El TSJC fa retirar a Mataró una antena sense llicència

 • Mataró

  Una imatge d'arxiu de l'antena del Camí del Mig de Mataró./ Foto:EL PUNT

  Baron haurà de pagar una multa de la seva butxaca si no fa retirar una antena

  L'Ajuntament de Mataró anuncia que desmantellarà la instal·lació avui mateix i sancionarà Telefònica

 • 06/10/09 02:00 - Punt divers - Mataró


 • EFE - ADN.ES TSJC obliga ayuntamiento Mataró a retirar una antena de telefonía ...


  TSJC obliga ayuntamiento Mataró a retirar una antena de telefonía móvil

  EFE

  Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obliga el ayuntamiento de Mataró a retirar la antena de telefonía móvil de un edificio del Camí del Mig y a sancionar a la compañía Telefónica por haberla instalado sin licencia municipal.

  El alto tribunal catalán da diez días de margen al ayuntamiento para llevar a cabo esta actuación y, en caso de que no se cumplieran los plazos, el consistorio también debería pagar una multa de 1.000 euros por no haber actuado antes contra esta antena, que ha funcionado durante los últimos tres años.

  De la multa se debería hacer cargo el responsable de ejecutar la retirada de la antena o, en última instancia, el mismo alcalde.

  Según ha explicado esta tarde en rueda de prensa la concejal de Innovación y Promoción de Ciudad de Mataró, Alicia Romero, el consistorio ya ha firmado el decreto según el cual a partir de mañana unos técnicos se personarán en el edificio situado en el número 18 de la calle Camí del Mig para proceder a la retirada de aquellos elementos que permitan ejercer la actividad de esta antena.

  Romero ha afirmado que a pesar de que el ayuntamiento concedió una licencia de actividad a esta antena en el 2005, la instalación no dispuso de un certificado de funcionamiento hasta mayo de 2007, motivo por el cual el consistorio impuso una sanción de 600 euros a la compañía.

  Ahora, según la sentencia, el ayuntamiento deberá sancionar a Telefónica con una cantidad mayor por haber ejercido la actividad de la antena sin los permisos oportunos.

  "Esta cantidad podría llegar a los 3.000 euros, que es la cifra máxima que tenemos establecida en la ordenanza municipal", señala Romero.

  Por otro lado, Alicia Romero destaca que desde el decreto de desinstalación de diciembre de 2006 del ayuntamiento hasta el precinto real del mayo de 2009, la antena ha funcionado sin licencia de actividad de sistema UMTS.

  Según Romero, esta parte de la sentencia contradice otra anterior que daba la razón al ayuntamiento porque "ya se estaba instruyendo desde el Juzgado Contencioso Administrativo número 4 de Barcelona el recurso que presentamos contra la compañía por haber estado funcionando sin licencia".

  De la misma manera, la concejal afirma que "es exagerado que nos digan que si no cumplimos tendremos que pagar una multa de 1.000 euros". De exagerado nada , de nada , en absoluto. Felicitaciones al Tribunal.La normativa la tiene que cumplir todo ciudadano.

  Alicia Romero destaca que el ayuntamiento de Mataró dispone desde el 2007 de un Plan Especial para ordenar la ubicación de las instalaciones de radiocomuniación y una ordenanza reguladora "más restrictiva que la normativa de la Generalitat".

  sábado, 3 de octubre de 2009

  Publicado en ANTENA NO GETXO -> Próxima Conferencia Internacional en Noruega yElectricidad: causa de "las enfermedades del progreso"

  01 octubre 2009

  Próxima Conferencia Internacional en Noruega

  (Fuente e imagen: Radiation Research Trustee)

  El próximo 17 de noviembre se celebrará en Stavanger (Noruega) una Conferencia Internacional sobre Campos Electromagnéticos. Esta nueva conferencia viene tras otras muchas que se han celebrado, en donde investigadores independientes analizan y debaten acerca de los posibles efectos y riesgos en la salud pública de la exposición a campos electromagnéticos.

  Este encuentro viene precedido de las conferencias y declaraciones internacionales como las de Viena 1998, Salzburgo 2000, Roccaraso 2000, Alcalá de Henares 2002, Catania 2002, Friburgo 2002, Helsinki 2005, Benevento 2006, Bodensee 2007, Londres 2007, Venecia 2007, Londres 2008, llamamiento Servan-Schreiber 2008, llamamiento Herberman 2008, llamamiento RNCNIRP (Rusia) 2008, París 2009, Porto Alegre 2009 o llamamiento RNCNIRP (Rusia) 2009.

  Entre otros, estarán presentes:
  • Franz Adlkofer (Alemania), Catedrático, Doctor en Medicina, doctorado por el Max Planck Institute for Biochemistry de Munich.
  • Alvaro Augusto A. de Salles (Brasil), Catedrático, PhD, Ingeniero de Electrónica por el University College de Londres, Inglaterra.
  • Grahame Blackwell (Reino Unido), PhD, Ingeniero miembro de la British Computer Society.
  • Martin Blank (EEUU), Catedrático asociado, PhD, Licenciado en Química por el City College de Nueva York, PhD Química-Física por la Universidad de Columbia, Nueva York, y PhD en Ciencias de Coloides por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Presidente de la Organic and Biological Division of the Electrochemical Society, Presidente de la Bioelectrochemical Society, y Presidente de la Bioelectromagnetics Society, de EEUU.
  • Yuri G. Grigoriev (Rusia), Catedrático, Doctor en Medicina Científica, Presidente del Comité Nacional de Rusia para la Protección de Radiaciones Non-Ionizantes, miembro de la Russian Academy of Electrical Engineering Sciences, del International Advisory Committee on WHO’s EMF Project, del IEEE y miembro permanente del US Bioelectromagnetic Society (BEMS). Vicepresidente del Radiobiology Scientific Council of the Russian Academy of Sciences, Académico de la Academy of Electrotechnical Sciences of Russia, y miembro del consejo de la publicación Journal of Radiation Biology and Ecology. Investigador del Federal Medical Biophysical Centre, FMBA, en Moscú. Premio de la Ciencia de la antigua USSR en 1976.
  • Olle Johansson (Suecia), Catedrático asociado, PhD, responsable de la Unidad de Dematología Experimental del Departamento de Neurociencias del Instituto Karolinska de Estocolmo.
  • Michael Kundi (Austria), Catedrático, PhD, ha estudiado Psicología, Medicina y Matemáticas en la Universidad de Viena. Responsable del Instituto de Salud Ambiental de la Universidad de Medicina de Viena.
  • Henry Lai (EEUU), Catedrático del Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Washington, en Seattle y catedrático honorario del Instituto de Medicina Tropical de Guangzhou, en China. Licenciado en Fisiología por la Universidad McGill y Ph.D. en Psicología por la University de Washington.
  • Lukas H. Margaritis (Grecia), Catedrático del Departamento de Biología Celular y Biofísica, de la Facultad de Biología, de la Universidad de Atenas.
  • Anton V. Merkulov (Rusia), master en Telecomunicaciones de la Politechnika Wroclawska, Wroclaw, Polonia, y PhD en Radiobiología e Higiene de la Burnazyan Federal Medical Biophysical Centre de Moscú, y responsable del Testing Laboratory del Centre for Electromagnetic Safety de Moscú
  • Elihu D. Richter (Israel), médico responsable de la Unit of Occupational and Environmental Medicine en la Hebrew University-Hadassah School of Community Medicine and Public Health de Jerusalén.
  • Stelios A Zinelis (Grecia), doctor especializado en Medicina Interna, Gastroenterología y Hepatología. Vicepresidente de la Hellenic Cancer Society.
  • Carl F. Blackman (EEUU), doctorado en Biofísica y miembro de la American Society for Cell Biology, la American Society for Photobiology, la Biophysics Society, la Bioelectromagnetics Society, la European BioElectromagnetics Association y la Society for In Vitro Biology.
  • Devra Lee Davis (EEUU) catedrática de epidemiología del University of Pittsburg Graduate School of Public Health.

  30 septiembre 2009

  Electricidad: causa de "las enfermedades del progreso"

  (Fuente: EMR Policy Institute; imagen: M. Días)

  La electricidad es uno de los grandes logros de la humanidad sobre la que se ha basado gran parte del progreso de las distintas sociedades hasta nuestros días. Pero, parece que hemos tenido que pagar algún que otro peaje... Los campos electromagnéticos que emite son de frecuencias muy inferiores a las que utiliza la telefonía móvil, la radio o la TV.

  El nuevo estudio del Dr. Samuel Milham (revista Medical Hypotheses, septiembre de 2009) revela que la electricidad es responsable de la mayoría de las llamadas "enfermedades de la la civilización".

  El Dr. Milham es poseedor del prestigioso premio Ramazzini (de 1997), por su contribución a la epidemiología en enfermedades del mundo laboral, centrándose especialmente en el riesgo cancerígeno de los campos electromagnéticos (CEM). Milham es un destacado experto internacional en riesgos laborales. Ya en 1979 apuntaba que los electricistas habian aumentado el número de fallecimientos debido a ciertos tipos de cáncer.

  El trabajo del Dr. Milham se ha basado en analizar durante décadas documentos oficiales de fallecimientos e instalaciones eléctricas, para demostrar que la electricidad ha estado causando un aumento de la mortalidad por cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y suicidios desde comienzos del siglo 20.

  Desde luego, este estudio viene a añadir más argumentos a los ya existentes, acerca de la NO inocuidad de los CEM que genera la electricidad.