Traductor on line

Datos personales

Mi foto
Mataró, Barcelona, Spain
LA LUCHA CONTINUA: El Peligro Invisible de las Antenas,Es un Peligro de Verdad.Si callamos Enfermamos.Pero no nos vamos a callar: Vamos Todos a Gritar: !Antenas Fuera de la Ciudad!.

Olle Johansson, Ph.D. 23/11/2013 , Barcelona (Sp) Health Effects of EMF:A Neurocientist's Views.

Síguenos en Twitter -Oikos Ambiental @yutibrunolira

Aviso legal

Aviso Legal click Aquí

Legal Notice click

The Environmental NGOs called Associació Oikos Ambiental (Mataró (Barcelona) in Spain) offers this website to facilitate public access to information on environmental issues, of the NGOsand other related entities. The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental, is not responsible for the accuracy and updating information from any other Natural person or Legal personality that appears on the website or referred. The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental, is not either responsible for the use, by others ,of the information contained in any medium or place. The user access this site by his/her own sole responsibility and so it is stated in order to avoid another sanctioning Decree number 4255/2010 with the reference 155/2010 of May 19, 2010 that The Environmental NGOs , Associació Oikos Ambiental (Mataró (Barcelona) in Spain) obviously was not responsible

(*) Esta obra está sujeta a una licencia de Reconcimiento No comercial - compartir igual 3.0 España de Creative Commons /Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons/ Puedes revisar el código legal aquí /Pots revisar el codi legal aquí.

Creative Commons Creative Commons License Deed

Creative Commons License
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-No comercial-Compartir Igual 3.0 Espanya de Creative Commons

International EMF Alliance

Petición Internacinal Bioinitiative -Next-Up

Request to sign SELETUN APPEL to all the scientists of the world. Link below. Thank you.

Petición para suscribir EL LLAMAMIENTO DE SELETUN a todos los científicos del mundo en el link más abajo. ******************************************************* SELETUN APPEL to deliver in front of the Mobile World Congress February 14, 2011 in Barcelona , at 19.00 p.m. A group of volunteers READ MORE HERE ****************************************************** LAMAMIENTO DE SELETUM. Entrega el 14 de febrero a las 19 horas en el World Mobile Congress of Barcelona, a las 19.00 horas. Este día es el día de San Valanetín, el día de los enamorados, nosostros estamos enamorados de la telefonía con hilos y pedimos el divorcio de la telefonía sin hilos, de la radiación por microondas! *************************************************** Click here to sign SELETUN APPEL

Jornadas de Bioarquitectura:11 vídeos a falta de las Ponencias del próximo 27 Septiembre de 2013.

Jornades de Bioarquitectura - Ponència de Patricia-Montserrat Ferrer
y 11 vídeos más que corresponden a las Jornadas del 24 de Mayo y 18 de Junio de 2013. Falta la Jornada del 27 de Septiembre de 2013.

viernes, 30 de octubre de 2009

Consecuencias de la Antena, la sentencia, y seguimos... Publicado en el blog de cabezonespuntocom

Mostrando entradas con la etiqueta Antenas de telefonia. Mostrar todas las entradas

Me llega un comunicado de prensa, y veo que no tiene mucha difusión para algunos ni se dice nada, ya que se ve que no es interesante, y no es noticiable. O sí lo es, eso sí, el no difundirlo. Y lo que se expone, es muy grave y con muchas consecuencias.
Aquí os lo dejo, que cada uno extraiga las suyas. A ver como acaba todo esto que como lo han llevado de mal los del Ajuntament, ya lo sabemos, todos.

Y no solo es una antena, son varias en la misma situación, circunstancias, circunstantes, actuaciones, etc.

Nota de premsa.

Ha quedat acreditat per sentència del TSJ de Catalunya que el sistema UMTS no tenia llicència. Per tant ha estat muntada i funcionant durant dos anys sense autoritzacions municipals i sense que la Corporació hagi pres les mesures necessàries. Així ho esmenta la referida sentència. Per tant, aquestes omissions, generen que estiguem en disposició, com a veïns afectats, d'iniciar un procediment de responsabilitat patrimonial contra l'ajuntament per demanar danys i perjudicis soferts per la instal.lació il.legal de l'antena, inclosos danys morals.

Per altra banda, s'entrarà escrit a l'Ajuntament fent constar que, ja que ara han iniciat dos expedients sancionadors i que la Llei no permet que la sanció que s'imposi a l'infractor sigui inferior al benefici que ha obtingut, exigirem que dins l'expedient sancionador l'instructor del procediment demani a Telefónica Móviles la facturació que ha realitzat en aquests dos anys en què la llicència ha estat funcionant amb UMTS sense llicència i que, per tant, afegeixi aquest import a l'import de la sanció.

Estudiarem jurídicament si interposem recurs contenciós administratiu contra la llicència atorgada mitjançant decret de 02.10.2009 (el que es fa constar a la premsa que es a va signar el dia 13.10.2009) en base a diverses infraccions urbanístiques que considerem que existeixen: infracció d'alçàries i usos urbanístics permesos per la normativa urbanística local. O si per contra, iniciem accions penals tenint en compte aquestes dades:

- les dates de sol.licitud de llicència (23.04.2009, casualment just pocs dies després de que recaigués sentència en primera instància que nosaltres havíem perdut si bé dins del termini que nosaltres teníem per presentar recurs d'apel.lació davant del TSJ, ja que la sentrència no era ferma en aquesta data)

- la data de concessió de l'actual llicència (2 d'octubre, un dia després de que li notifiquin al procurador de l'ajuntament la sentència)

- la inactivitat administrativa per no haver actuat clausurant al seu moment l'antena, com feia constar la STSJ de Catalunya de 17.09.2009 en la seva decisió (fallo) quan va dir que literalment l'Ajuntament al seu moment ho hauria d'haver fet.

Per altra banda, considerarem nul tot el procés que es faci concedint llicència o suspenent els efectes i concedint una llicència posteriorment. D'aquí que s'iniciïn els accions que hem esmentat al punt anterior o, fins i tot, davant el mateix jutjat contenciós número 12.

L'Ajuntament encara no ens ha comunicat quan entrarà a la seu de l'empresa per desconnectar l'antena tot i que ho hem demanat per escrit a la Corporació. Ens n'hem enterat per la premsa d'ahir que serà el dia 2 de novembre. Comprovarem que no hagin transcorregut els 10 dies que feia constar la resolució judicial. Si han transcorregut s'exigirà el pagament de la 1a multa per part de l'Ajuntament ja que el termini, un cop obtinguda l'autorització d'entrada a domicili, és ineludible. També restarem a l'espera del que realment faci el dia 2 de novembre l'Ajuntament. La Corporació ha de ser conscient de què és el que ordena la sentència. Si no compleix estrictament amb el que diu demanarem que se li imposi també multa.

Aquesta setmana també presentarem la factura dels honoraris de lletrat i procurador en concepte de costes processals que ha d'abonar l'Ajuntament. Aquests diners serviran per finançar els nous processos que siguin necessaris.

Sr. David Izquierdo Sánchez - Especialista en Dret Administratiu
... ... ...
Napoleón Bonaparte (apodado en su tiempo por: “El petit Cabró”).
Publicado por Napoleón Bonaparte en 0:11 0 comentarios Enlaces a esta entrada
Etiquetas: Ajuntament, Antenas de telefonia, Napoleón, Radiaciones

De l´antena de MataróUna imatge de l'antena de telefonia mòbil  de Telefónica, al número 18 del Camí del Mig, a Mataró

MÁS INFORMACIÓN
Edición Impresa: Amenaza de multa por una antena al alcalde de Mataró

EXCUSAS DE MAL PAGADOR, MENTIRAS, INTOXICACIÓN E HIPOCRESÍA MUNICIPAL CONTESTACIÓN A LA CARTA DE LA SRA. ALICIA ROMERO, Regidora de Mataró, Hace un día Lucha Contaminación Electromagnética
.miércoles 7 de octubre de 2009 Alicia Romero
.martes 6 de octubre de 2009
Responsabilidades políticas
. PHOTO MONTAGE- NEXT-UP

No hay comentarios: